Archive for May, 2019

Over valse geruststelling en verkeerde verwachtingen

Friday, May 31st, 2019

vrijdag 31 mei 2019

Via verkiezingen valt er weinig fundamentele verandering te verwerven. Wie fascisten wil tegenhouden, klimaatrampen wil keren, wie stevige stappen wil zetten richting sociale rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, duurzaamheid… die heeft betere wapens ter beschikking dan dat machteloze verkiezingsbiljet of die krachteloze stemcomputer. Je kaarten op verkiezingen zetten kan zelfs averechts werken in de strijd.

Verkiezingsuitslagen hebben echter wel betekenis. Je kunt er aan zien welke kant mensen op willen, hoe de stemming onder de bevolking is, en hoe die verschuift. Een stem voor linkse partijen brengt de doelen van die partijen niet noodzakelijk dichterbij. Maar ze laat wel zien dat mensen die doelen ondersteunen. En sommige van die doelen hebben linkse stemmers gemeen met nuitenparlementaire radicalen. Met dat in het achterhoofd is het de moeite waard om naar de uitslagen van de onlangs gehouden Europese verkliezingen te kijken. Dan zien we een paar belangwekkende en verontrustende dingen. (more…)

De stembus is de verkeerde plek

Sunday, May 26th, 2019

zondag 26 mei 2019

Verkiezingen zijn vaak aanleiding tot verhit debat. Wat ga je stemmen, waarom? Maar ook: ga vooral stemmen! Versus: ik ga niet! Ook dit jaar was en is het zover. Ik ben niet gegaan, en ik zet hieronder uit wat ik tegen verkiezingsdeelname heb. Het is een beetje mosterd na de electorale maltijd. Maar omdat de argumenten steeds weer opduiken, omdat de discussie doorsuddert, en omdat nieuwe verkiezingen elke dag dichterbij komen, zelfs als dit kabinet niet meteen valt, ga ik toch wat gedachten erover uiteenzetten.

Stemmen: abdicatie en usurpatie

Waarom ben ik niet gegaan? Het betreft principiële redenen. Maar er spelen ook strategische en tactische afwegingen. Eerst de principes. (more…)

Geen tranen om Harbers, maar pas op voor zijn opvolger

Tuesday, May 21st, 2019

dinsdag 21 mei 2019

Mark Harbers, staatssecretaris van detentie en deportatie van ‘vreemdelingen’, is afgetreden. Ik zal geen traan om hem laten. Maar hij is afgetreden om kwalijke redenen en zal ongetwijfeld vervangen worden door een staatssecretaris aan wiens taakomschrijving naast detentie en deportatie vast ook demagogie en hetze wordt toegevoegd. Wat is er gebeurd? (more…)

Anti-Pegida in Eindhoven: waarom Doorbraaks thuisblijvers ongelijk hadden

Friday, May 17th, 2019

vrijdag 17 mei 2019

Geschreven voor de website van Doorbraak en daar snel ook gepubliceerd: zie https://www.doorbraak.eu/anti-pegida-in-eindhoven-waarom-doorbraaks-thuisblijvers-ongelijk-hadden/.

Op 5 mei verscheen op de website van Doorbraak het artikel “Waarom wij niet meedoen aan de acties tegen Pegida in Eindhoven”.(1) Daarin zet Ender Kaya uiteen hoe Doorbraak tegen een tweetal acties aankeek die op 5 en 6 mei gehouden werden door mensen die Pegida, een extreem-rechtse, antimoslimistische actiegroep, de voet dwars wilden zetten en daarin – zo weten we inmiddels – nog goeddeels slaagden ook.(2) Het artikel riep kritiek op, die door Ender Kaya en Eric Krebbers intussen is beantwoord in “Tegen Pegida, maar óók tegen moslimfundamentalisme!”(3) Het eerste artikel trof mij onaangenaam, wegens de hier en daar erg onprettige toon maar vooral wegens de inhoud. Het tweede stuk maakt enkele dingen helderder, maar daardoor wordt ook de afstand helderder tussen Doorbraaks benadering en de aanpak waar ik zelf voor sta. Vandaar deze reactie. (more…)

Antifascistische victorie, maar met een zwakke plek

Tuesday, May 7th, 2019

dinsdag 7 mei 2019

Ken je die grap van Pegida die gingen demonstreren bij een moskee in Eindhoven? Ze deden het niet! Ze bliezen op het laatste moment af. Tegendemonstranten zetten hun aangekondigde demonstratie gewoon door, maakten er een kleine overwinningsmars van, met een waarschuwing daar aan gekoppeld. Want het gevaar van Pegida en andere fascistenclubs is bepaald niet geweken, dus de strijd gaat door. De overwinning smaakt intussen zoet, maar wel bitterzoet. Want er zit een zwakke plek in. (more…)

Gedoe in Baudet’s Boevenende, maar leedvermaak is nog geen strategie

Saturday, May 4th, 2019

zaterdag 4 mei 2019

Het waren wilde weken voor het Forum voor Democratie, met nu en dan een hoge amusementswaarde. Taferelen waarin halve en hele fascisten elkaar de tent uit vechten zijn aangename verstrooiing. Maar zonder illusies alstublieft. Ik las véél te vaak véél te optimistische commentaren uit hoeken van links tot en met radicaal, met als strekking dat het Forum bezig was zichzelf de nek om te draaien. Opluchting, vreugde, want dat bespaart ons een boel antifascistische energie. De opluchting is nogal misplaatst. Leedvermaak op zichzelf is geen strategie. (more…)

Haatprediker door haatpoliticus toegang tot haatland geweigerd

Thursday, May 2nd, 2019

donderdag 2 mei 2019

Opgelucht, nu christelijk haatprediker – ik zeg de godsdienst er maar even bij, dat doet men bij een bepaalde andere wereldgodsdienst immers ook altijd – Steven Anderson Nederland niet in mag van staatssecretaris Halbers? Ik niet. Ja, die Anderson verspreidt verfoeilijke opvattingen en bedreigt daadwerkelijk mensen, je wordt in Nederland tot taakstraf veroordeeld voor zeer aanzienlijk veel minder, als je tenminste antiracist bent. Die Anderson is niet welkom. Maar waar regeringen vervelende mensen kunnen weren, daar kunnen regeringen iedereen weren, Die bevoegdheid keert zich niet enkel tegen haatpredikers, maar ook tegen dissedente radicale dwarsliggers, en vooral tegen vluchtelingen. Dat Anderson Nederland niet in mag, geeft valse geruststelling. Dat toejuichen, is onze vijand, de staat, toejuichen. Daar doe ik dus niet aan mee. (more…)

Daarom de Eerste Mei!

Wednesday, May 1st, 2019

woensdag 1 mei – iedereen vrij!

Onderstaand artikel is gepubliceerd in de Buiten de Orde, 2019 nr. 1, die zojuist is verschenen. Het stuk is een bewerking van een artikel dat ik vorig jaar maakte als schriftelijke versie van een lezing die ik kort voor één mei 2018 heb gehouden. Een mooie  manier om 1 Mei 2019 kracht bij te zetten, en wat mij betreft ook een gepast eerste grote artikel op deze nieuwe site. 🙂

Daarom de Eerste Mei:
Dag van de arbeid? Dág tegen de arbeid!

Waarom is het goed om jaarlijks de Eerste Mei te vieren? Waar gaat die dag eigenlijk over? Om dat te laten zien, neem ik de lezer graag mee naar de Verenigde Staten in de jaren tachtig van de negentiende eeuw.(1) (more…)