Archive for the ‘arbeidersbeweging’ Category

Daarom de Eerste Mei!

Wednesday, May 1st, 2019

woensdag 1 mei – iedereen vrij!

Onderstaand artikel is gepubliceerd in de Buiten de Orde, 2019 nr. 1, die zojuist is verschenen. Het stuk is een bewerking van een artikel dat ik vorig jaar maakte als schriftelijke versie van een lezing die ik kort voor één mei 2018 heb gehouden. Een mooie  manier om 1 Mei 2019 kracht bij te zetten, en wat mij betreft ook een gepast eerste grote artikel op deze nieuwe site. 🙂

Daarom de Eerste Mei:
Dag van de arbeid? Dág tegen de arbeid!

Waarom is het goed om jaarlijks de Eerste Mei te vieren? Waar gaat die dag eigenlijk over? Om dat te laten zien, neem ik de lezer graag mee naar de Verenigde Staten in de jaren tachtig van de negentiende eeuw.(1) (more…)