Archive for the ‘stakingen/arbeidsconflicten’ Category

Na de nederlaag in de pensioenstrijd: wat nu?

Sunday, June 16th, 2019

zondag 16 juni 2019

De chantage en de propaganda hebben kennelijk gewerkt. De FNV is er in geslaagd een ruime meerderheid van haar leden achter het pensioenakkoord te krijgen. De CNV is ook akkoord. Daarmee hebben de twee grootste vakbondscentrales groen licht gegeven voor een verslechtering van het pensioenstelsel en het – weliswaar iets trager – verhogen van de pensioenleeftijd. Dat is een klap in het gezicht van de solidariteit, en impliciet groen licht voor verdere sloop. Dat werpt de vraag op voor boze, teleurgestelde arbeiders die zich ingezet hadden voor iets beters: wat nu? (more…)

Nee tegen pensioenakkoord, niet wijken voor chantage FNV-top

Friday, June 7th, 2019

vrijdag 7 juni 2019

Dat infame pensioenakkoord dus, nogmaals. Ik wees er al op dat dat akkoord geen recht dat ana de inzet van de talloze deelnemers aan de grote stakingen van 28 en 29 mei. Ik wees er al op hoe hiermee groen licht dreigt te worden gegeven voor een stijging van de pensioenleeftijd, weliswaar ietsje vertraagd. Er is veel meer mis met het akkoord, ik ga dat niet allemaal hier uitleggen.(1) Maar kijk eens wie er allemaal vóór het akkoord zijn! En kijk eens wat voor smerige demagogische truuk, om niet te zeggen leugen, zij in stelling brengen! Het is een waar eenheidsfront tegen de arbeiders die, met zeer gegronde redenen, dwars liggen en nee dreigen te stemmen en hopelijk ook nee te dóén. (more…)

Hogere pensioenleeftijd? Niet akkoord!

Tuesday, June 4th, 2019

dinsdag 4 juni 2019

Jawel hoor, ze hebben een akkoord over de pensioenen weten af te sluiten. Het kabinet werd het eens met ondernemersclubs en vakbeweging over de pensioenen. Met het akkoord dreigt dook de vakbondsfederatie FNV akkoord te gaan met verslechteringen, vooral in de vorm van wel degelijk ene verdere verhoging van de pensioenleeftijd. Ik geloof niet dat deze uitkomst ook maar enigszins recht doet aan de mooie strijd die personeelsleden in openbaar vervoer, bouw en allerlei andere sectoren vorige week in de vorm van grote stakingen en manifestaties hebben geleverd. Afwijzen die hap, en doorvechten voor iets beters, is naar mijn mening veel beter dan akkoord gaan met dit slechte akkoord. (more…)