Archive for the ‘Sociale strijd’ Category

Kleiner kwaad, groter kwaad, en solidariteit

Sunday, July 21st, 2019

zondag 21 juli 2019

Geschreven voor Konfrontatie, en daar intussen geplaatst: http://konfrontatie.nl/blog/kleiner-kwaad-groter-kwaad-en-solidariteit

Het is een slechte gewoonte in linkse en radicale kringen om nauwelijks aandacht te besteden aan oppositie, protest en verzet in Rusland , in andere anden in de Russische invloedssfeer of anderszins staten die vijanden zijn van the Empire, de Verenigde Staten en haar wereldwijde imperiale sfeer.. Die Russische invloedssfeer bestaat onmiskenbaar. Ze omvat veel voormalige deelreblieken van wijlen de Sovjetunie. Maar ook het SyriĆ« van slager Assad valt min of meer in die sfeer. En wie in die sfeer tegen machthebbers protesteert, wordt veelal door linkse en radicale commentatoren genegeerd of erger. Dat is kwalijk. (more…)