Archive for the ‘Verenigde Staten’ Category

Mensenjacht in Mississippi

Thursday, August 8th, 2019

donderdag 8 augustus 2019

De ICE, de vreemdelingendienst in de VS, is op mensenjacht geweest in Mississippi. In een razzia bij zeven bedrijven hebben agenten van deze dienst 680 mensen opgepakt, voornamelijk van Latijns-Amerikaanse herkomst. De dienst was op jacht naar arbeiders zonder geldige verblijfspapieren. Wie legaal – volgens de repressieve geldende regeld – in het land was, en dat kon aantonen, mocht gaan. De anderen werden in bussen gestopt en afgevoerd en opgesloten. (more…)

Kinderen laten verrekken in kampen en Rio Grande? NEE

Wednesday, June 26th, 2019

woensdag 26 juni 2019

Óscar Alberto Martińez Ramírez en Valeri, zijn dochtertje, zijn verdronken in de Rio Grande. Verdronken, maar je zou ook kunnen zeggen: de dood in gejaagd. Ze kwamen uit El Salvador, waar het leven niet leefbaar was. Ze probeerden de Verenigde Staten binnen te komen.

De NOS – voor de variatie bezig met het verspreiden van nieuws in plaats van louter staatspropaganda – geeft weer wat er volgens La Jornada, een Mexicaans blad, is gebeurd: ‘Gefrustreerd door het leven in El Salvador hedden ze geprobeerd Amerika te bereiken.’(1) Laat dit eens op je in werken. Hoe erg moet het leven in El Salvador voor deze mensen zijn geweest, dat het leven in het land van hedendaagse concentratiekampen in vergelijking er mee een verbetering leek? (more…)

Context, verleden en toekomst van een Amerikaans concentratiekamp

Friday, June 14th, 2019

vrijdag 14 juni 2019

De Verenigde Staten zetten gaandeweg een netwerk van concentratiekampen op poten waar duizenden opgepakte migranten worden opgesloten. Volgens recente berichtgeving heeft de Immigration and Customs Enforcement – ICE, de immigratie- en deportatiedienst van de VS – ruim 48.000 van zulke opgepakte vluchtelingen in haar gevangenisgreep.(1)Uit deze ICE Archipel, de detentiecentra die als concentratiekampen functioneren en de ermee verbonden faciliteiten, sijpelen verschrikkelijke verhalen. (more…)