Kinderen laten verrekken in kampen en Rio Grande? NEE

June 26th, 2019

woensdag 26 juni 2019

Óscar Alberto Martińez Ramírez en Valeri, zijn dochtertje, zijn verdronken in de Rio Grande. Verdronken, maar je zou ook kunnen zeggen: de dood in gejaagd. Ze kwamen uit El Salvador, waar het leven niet leefbaar was. Ze probeerden de Verenigde Staten binnen te komen.

De NOS – voor de variatie bezig met het verspreiden van nieuws in plaats van louter staatspropaganda – geeft weer wat er volgens La Jornada, een Mexicaans blad, is gebeurd: ‘Gefrustreerd door het leven in El Salvador hedden ze geprobeerd Amerika te bereiken.’(1) Laat dit eens op je in werken. Hoe erg moet het leven in El Salvador voor deze mensen zijn geweest, dat het leven in het land van hedendaagse concentratiekampen in vergelijking er mee een verbetering leek? Read the rest of this entry »

Wij zijn het Zat! Slachthuizen Plat!

June 22nd, 2019

zaterdag 22 juni 2019

Voor het tweede achtereenvolgende jaar deed ik mee aan een Mars voor de Sluiting van Slachthuizen. Net als vorig jaar had de groepering Bite Back! die op poten gezet. Net als vorig jaar vond deze plaats in Amsterdam. Het was een gezellige, levendige en strijdlustige toestand. Read the rest of this entry »

Inspreken in Tilburg tegen Zwarte Piet-figuur bij Sinterklaasintocht

June 18th, 2019

dinsdag 18 juni 2019

Gisteravond, op 17 juni 2019, vond in de gemeenteraad van Tilburg een informatiebijeenkomst plaats over het evenementenbeleid van de gemeente. Daar valt ook de jaarlijkse Sinterklaasintocht onder. Ik kreeg via via het verzoek om daarover in te spreken. Dat heb ik gedaan, net als een tweetal anderen. Aanleiding is het voornemen van de gemeente om een meerjarige vergunning voor die Sinterklaasintocht te verlenen. Dat was voor tegenstanders van de racistische karikatuurfigur Zwarte Piet, waaronder ik, reden om in te spreken,en te vragen om het verwijderen van Zwarte Piet uit de intocht tot voorwaarde vor die vergunning te maken. Er ligt ook een motie van GroenLinks in die zin klaar.

Hieronder een gestroomlijnde weergave van mijn drie-minuten-bijdrage als inspreker met een enkele verduidelijking en precizering her en der, een toegevoegde titel, en een drietal toegevoegde voetnoten. Read the rest of this entry »

Na de nederlaag in de pensioenstrijd: wat nu?

June 16th, 2019

zondag 16 juni 2019

De chantage en de propaganda hebben kennelijk gewerkt. De FNV is er in geslaagd een ruime meerderheid van haar leden achter het pensioenakkoord te krijgen. De CNV is ook akkoord. Daarmee hebben de twee grootste vakbondscentrales groen licht gegeven voor een verslechtering van het pensioenstelsel en het – weliswaar iets trager – verhogen van de pensioenleeftijd. Dat is een klap in het gezicht van de solidariteit, en impliciet groen licht voor verdere sloop. Dat werpt de vraag op voor boze, teleurgestelde arbeiders die zich ingezet hadden voor iets beters: wat nu? Read the rest of this entry »

Context, verleden en toekomst van een Amerikaans concentratiekamp

June 14th, 2019

vrijdag 14 juni 2019

De Verenigde Staten zetten gaandeweg een netwerk van concentratiekampen op poten waar duizenden opgepakte migranten worden opgesloten. Volgens recente berichtgeving heeft de Immigration and Customs Enforcement – ICE, de immigratie- en deportatiedienst van de VS – ruim 48.000 van zulke opgepakte vluchtelingen in haar gevangenisgreep.(1)Uit deze ICE Archipel, de detentiecentra die als concentratiekampen functioneren en de ermee verbonden faciliteiten, sijpelen verschrikkelijke verhalen. Read the rest of this entry »

Nee tegen pensioenakkoord, niet wijken voor chantage FNV-top

June 7th, 2019

vrijdag 7 juni 2019

Dat infame pensioenakkoord dus, nogmaals. Ik wees er al op dat dat akkoord geen recht dat ana de inzet van de talloze deelnemers aan de grote stakingen van 28 en 29 mei. Ik wees er al op hoe hiermee groen licht dreigt te worden gegeven voor een stijging van de pensioenleeftijd, weliswaar ietsje vertraagd. Er is veel meer mis met het akkoord, ik ga dat niet allemaal hier uitleggen.(1) Maar kijk eens wie er allemaal vóór het akkoord zijn! En kijk eens wat voor smerige demagogische truuk, om niet te zeggen leugen, zij in stelling brengen! Het is een waar eenheidsfront tegen de arbeiders die, met zeer gegronde redenen, dwars liggen en nee dreigen te stemmen en hopelijk ook nee te dóén. Read the rest of this entry »

Hogere pensioenleeftijd? Niet akkoord!

June 4th, 2019

dinsdag 4 juni 2019

Jawel hoor, ze hebben een akkoord over de pensioenen weten af te sluiten. Het kabinet werd het eens met ondernemersclubs en vakbeweging over de pensioenen. Met het akkoord dreigt dook de vakbondsfederatie FNV akkoord te gaan met verslechteringen, vooral in de vorm van wel degelijk ene verdere verhoging van de pensioenleeftijd. Ik geloof niet dat deze uitkomst ook maar enigszins recht doet aan de mooie strijd die personeelsleden in openbaar vervoer, bouw en allerlei andere sectoren vorige week in de vorm van grote stakingen en manifestaties hebben geleverd. Afwijzen die hap, en doorvechten voor iets beters, is naar mijn mening veel beter dan akkoord gaan met dit slechte akkoord. Read the rest of this entry »

Over valse geruststelling en verkeerde verwachtingen

May 31st, 2019

vrijdag 31 mei 2019

Via verkiezingen valt er weinig fundamentele verandering te verwerven. Wie fascisten wil tegenhouden, klimaatrampen wil keren, wie stevige stappen wil zetten richting sociale rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, duurzaamheid… die heeft betere wapens ter beschikking dan dat machteloze verkiezingsbiljet of die krachteloze stemcomputer. Je kaarten op verkiezingen zetten kan zelfs averechts werken in de strijd.

Verkiezingsuitslagen hebben echter wel betekenis. Je kunt er aan zien welke kant mensen op willen, hoe de stemming onder de bevolking is, en hoe die verschuift. Een stem voor linkse partijen brengt de doelen van die partijen niet noodzakelijk dichterbij. Maar ze laat wel zien dat mensen die doelen ondersteunen. En sommige van die doelen hebben linkse stemmers gemeen met nuitenparlementaire radicalen. Met dat in het achterhoofd is het de moeite waard om naar de uitslagen van de onlangs gehouden Europese verkliezingen te kijken. Dan zien we een paar belangwekkende en verontrustende dingen. Read the rest of this entry »

De stembus is de verkeerde plek

May 26th, 2019

zondag 26 mei 2019

Verkiezingen zijn vaak aanleiding tot verhit debat. Wat ga je stemmen, waarom? Maar ook: ga vooral stemmen! Versus: ik ga niet! Ook dit jaar was en is het zover. Ik ben niet gegaan, en ik zet hieronder uit wat ik tegen verkiezingsdeelname heb. Het is een beetje mosterd na de electorale maltijd. Maar omdat de argumenten steeds weer opduiken, omdat de discussie doorsuddert, en omdat nieuwe verkiezingen elke dag dichterbij komen, zelfs als dit kabinet niet meteen valt, ga ik toch wat gedachten erover uiteenzetten.

Stemmen: abdicatie en usurpatie

Waarom ben ik niet gegaan? Het betreft principiële redenen. Maar er spelen ook strategische en tactische afwegingen. Eerst de principes. Read the rest of this entry »

Geen tranen om Harbers, maar pas op voor zijn opvolger

May 21st, 2019

dinsdag 21 mei 2019

Mark Harbers, staatssecretaris van detentie en deportatie van ‘vreemdelingen’, is afgetreden. Ik zal geen traan om hem laten. Maar hij is afgetreden om kwalijke redenen en zal ongetwijfeld vervangen worden door een staatssecretaris aan wiens taakomschrijving naast detentie en deportatie vast ook demagogie en hetze wordt toegevoegd. Wat is er gebeurd? Read the rest of this entry »